Eliminační dieta

Pod pojmem eliminační dieta se rozumí způsob stravování, který eliminuje určité druhy potravin. Jedná se o základní terapeutický nástroj při potravinových alergiích. 

Pokud po absolvování krevních testů není potvrzena alergie pomocí IgE protilátek, ale přesto jsou přítomny projevy alergie, jsou eliminační dieta a expoziční test také jedinými spolehlivými diagnostickými nástroji. 

Doporučených postupů a metod eliminačně expozičních testů existuje celá řada a v některých případech je nutné expoziční test provádět pod lékařským dohledem, nebo dokonce za hospitalizace!

Expoziční test je považován za zlatý standard v diagnostice potravinové alergie.

Prahová dávka pro vyvolání alergické reakce je individuální u každého jedince - může se jednat o gramy bílkoviny, mikrogramy, nebo pouhé vdechnutí potravinového aerosolu velikosti několika molekul. Prahová dávka se zjišťuje postupným navyšováním podaného množství podezřelé potraviny do doby, kdy nastane průkazná reakce. 

Expozičnímu testu musí předcházet eliminační dieta v délce  2-4 týdny u pozdních (non-IgE) reakcí.

K nejčastějším potravinovým alergenům spouštějícím kožní reakce u dětí patří vejce, kravské mléko, arašídy a stromové ořechy. U dospělých to jsou ryby, korýši, stromové ořechy a arašídy

Velká osma

Eliminační dieta

Mezi projevy potravinové alergie patří:

 • atopický ekzém
 • reflux
 • průjem
 • zácpa
 • respirační potíže
 • krev a/nebo hlen ve stolici
 • velmi častá stolice
 • bolesti břicha
 • neprospívání
 • nechutenství
 • kašel 
 • zduření nosní sliznice
 • dušnost
 • zvracení
 • kopřivka
jak vyléčit ekzém

Nejméně 90% všech potravinových alergií tvoří alergie na 8 druhů potravin - takzvaná velká osma. Jedná se o kravské mléko, vejce, pšenici, sóju, arašídy, stromové ořechy, ryby a korýše. 

Pokud tedy nedojde k vymizení obtíží po vynechání kravského mléka, sóji a hovězího masa, je na místě vyzkoušet ještě dietu bez těchto velkých alergenů. Je velká pravděpodobnost, že taková dieta pomůže. Až jako poslední možnost se využívá eliminačně-expoziční dieta, kdy se ze stravy vyloučí různé skupiny potravin a jejich opětovným zařazováním zpět se ověřuje reakce na ně. 

Během eliminační diety je důležité dodržovat zásady zdravé a vyvážené stravy. Je to důležité pro uzdravení mikrobiomu a obnovu organismu. Pokud si se sestavením omezeného jídelníčku nevíte rady, ráda vám s ním pomohu v rámci individuální konzultace.

Zdroj:

Martin Fuchs et al. Potravinová alergie a intolerance 2016 ISBN-978-80-204-3757-0