Všeobecné obchodní podmínky najdete pod tímto odkazem: https://abkm.cz/wp-content/uploads/2019/12/V%C5%A1eobecn%C3%A9-obchodn%C3%AD-podm%C3%ADnky-abkm.cz_.pdf