Expoziční test

Průběh expozičního testu je odlišný pro různé druhy alergií. Pokud se jedná o reakci zprostředkovanou protilátkami třídy IgE, kontroluje se před samotným testem jejich hladina a test se provádí až při poklesu pod určitou úroveň.

Samotná hladina IgE protilátek neurčuje závažnost reakce a riziko anafylaxe (i při nízkých hladinách IgE protilátek může nastat závažná anafylaktická reakce a naopak). V případě kdy hrozí závažná, akutní reakce (například anafylaxe, dýchací potíže, otoky hlavy a krku) probíhá expoziční test za hospitalizace.

Z těchto důvodů vždy provádějte expoziční test až po konzultaci s ošetřujícím lékařem, který dokáže zhodnotit, zda je možné test bezpečně provést v domácích podmínkách, v ordinaci, nebo je nutná hospitalizace. Lékař také určí přesný postup testu. 

“Absolutní kontraindikací expozičních potravinových testů je, až na výjimky, anamnéza anafylaxe po dané potravině”

Kdy je čas na expoziční test?

Názory na délku eliminační diety před provedením expozičního testu se různí. Je nutné rozlišit, zda se jedná o eliminačně-expoziční test s cílem vysledovat alergen u non-IgE alergií, nebo zda se jedná o dlouhodobou eliminaci již potvrzeného alergenu. Také je dobré nezaměňovat expoziční test a pokus o navození tolerance prostřednictvím mléčného žebříku. 

Expoziční test

Mezi projevy potravinové alergie patří:

 • atopický ekzém
 • reflux
 • průjem
 • zácpa
 • respirační potíže
 • krev a/nebo hlen ve stolici
 • velmi častá stolice
 • bolesti břicha
 • neprospívání
 • nechutenství
 • kašel 
 • zduření nosní sliznice
 • dušnost
 • zvracení
 • kopřivka
 • Non-IgE alergie - hledání alergenu
  Pokud jsme teprve ve fázi zjišťování, obvykle stačí eliminace po dobu 2, maximálně 8 týdnů. 
 • Non-IgE alergie - přetrvávající reakce 
  Pokud již máme alergen potvrzený, dodržujeme dlouhodobou eliminační dietu a chceme si pouze ověřit, zda reakce stále přetrvává a nedošlo k tzv. vyhasnutí provádí se test v rozmezí 3 až 6 měsíců. Názory odborníků na délku eliminační diety před provedením expozičního testu se různí. Já se spíš přikláním k variantě 6 měsíců, ale u malých miminek, jejichž organismus se bouřlivě vyvíjí mohou být i 3 měsíce dostatečné. Pokud se při expozičním testu reakce potvrdí, opakuje se znovu po 3 až 6 měsících.
 • IgE alergie - přetrvávající reakce
  U reakcí zprostředkovaných protilátkami třídy IgE se expoziční test nejčastěji provádí až po 12 měsících eliminační diety s předchozí kontrolou hladiny protilátek v krvi. Pokud jsou hladiny IgE příliš vysoké, expoziční test se neprovádí. U těchto typů alergických reakcí je expoziční test v drtivé většině případů prováděn pod lékařským dohledem.

Za jakých podmínek lze expoziční test provést?

U dítěte, které má podstoupit expoziční test by již neměly být patrné žádné projevy alergie, díky kterým byla diagnostikována. Tzn. pokud stále má ekzém a trpí zažívacími obtížemi, je potřeba ještě s testem vyčkat do vymizení těchto projevů. To neplatí úplně 100% pokud teprve hledáme alergen při non-IgE alergii, nečekáme na úplné vymizení projevů, ale stav by se měl minimálně výrazně zklidnit. 

Dítě by mělo být zdravé a nemělo by být vystaveno nadměrné zátěži, která by mohla výsledky testu zkreslit. Například očkování, růst zubů, extrémní teploty atp.

Test je potřeba provádět systematicky, aby nedošlo ke zkreslení výsledků. Neplánujte si testování například během dovolené, nebo období, kdy budete velmi vytížení. 

Provádět expoziční test není dobré ani v pylové sezóně u pylových alergiků, případně při jakémkoliv onemocnění, které brání případnému podání adrenalinu.

Postup expozičního testu

Pokud se s ošetřujícím lékařem domluvíte na domácí expozičním testu většinou se postupuje takto:

 1. Dlouze tepelně upravené mléčné výrobky. Tepelnou úpravou se ničí termolabilní syrovátkové bílkoviny, pokud není alergie na kasein ale jen na tyto bílkoviny, projdou mléčné výrobky v tepelně upravené formě. Prakticky se to nejlépe provede přidáním mléčného výrobku do koláče,  či buchty.
  • přepečené máslo
  • přepečené mléko
  • případně i přepečený jogurt 
 2. Syrové máslo. Syrové máslo má nižší obsah bílkovin než ostatní mléčné výrobky. Proto na něj přichází řada hned po tepelně upravených mléčných výrobcích.
 3. Zakysané mléčné výrobky. Pokud úspěšně projdeme fází tepelně upravených mléčných výrobků, můžeme přistoupit k podání zakysaných mléčných výrobků.
  • jogurt
  • kefírové mléko
  • zákys
 4. Mléčné výrobky s vysokou koncentrací kaseinu. U tvarohů a sýrů jsou nejvyšší koncentrace bílkovin ze všech mléčných výrobků, proto je zařazujeme až jako poslední v testu.
  • tvarohy
  • sýry

U kojených dětí s konzumací začíná matka. Pokud se nedostaví reakce na alergen přijatý přes mateřské mléko, lze přistoupit k testu napřímo (pokud tomu odpovídá věk dítěte). 

U nekojených dětí se podává alergen napřímo, pokud již dosáhly věku vhodného pro zavádění mléčných výrobků. U nekojených dětí do 6 měsíců se provádí eliminačně expoziční test pomocí speciálních kojeneckých mlék. O tom se více dočtete v článku zde. 

Během provádění expozičního testu nezavádějte žádné nové potraviny, aby nebyl výsledek zkreslený!

Co je plná dávka?

U dětí 130 - 140 ml kravského mléka, nebo 1 celý jogurt. 

U dospělých 180 - 240 ml kravského mléka, nebo 1 celý jogurt.

První dávka při expozičním testu by měla odpovídat 0,1 - 1% plné dávky. 

Jakým množstvím začít?

Množství podaného alergenu se liší dle věku dítěte, závažnosti reakce atd. Obecně lze ale říct, že vždy úplně napoprvé při přímé expozici je dobré začít nejmenším možným množstvím. Tedy když mám koláč obsahující máslo, první den dám jen pár milimetrů velký drobeček. Pokud projde, druhý den můžeme dát o kousek víc a takto množství postupně navyšovat až dosáhneme plné porce. V momentě, kdy nám několik dní po sobě projde plná porce přepečeného mléčného výrobku, můžeme přejít na syrové máslo a stejným způsobem pokračujeme na jednu plnou porci syrového másla denně. Poté je dobré přejít k jogurtu, začít opět jen například půl lžičky, celá lžička, 5 lžiček, půlka jogurtu, celý jogurt. Po 14 dnech na celém jogurtu denně lze test uzavřít s pozitivním výsledkem. 

Expoziční test v ambulanci u IgE mediované reakce

Při provádění expozičního testu pod lékařským dohledem se postupuje v navyšování dávek rychleji. Test obvykle trvá několik hodin a další dávka se přidává po 20 - 30 minutách. Například se během 3 hodin podá dítěti celkem 165 ml mléka rozděleného do postupně zvyšujících se dávek (1, 5, 10, 50, 100 ml). V testu se poté pokračuje dalších 6 dní doma, podáváním plné dávky každý den.

Jak poznat reakci?

Pokud kdykoliv během testu dojde k reakci, test se okamžitě ukončuje. S vývojem dětí se mění i možné alergické reakce, jejich síla a projevy. Proto nespoléhejte na to, že reakce bude vypadat stejně jako při posledním testu. Může se objevit cokoliv z následujících projevů:

atopický ekzém
reflux
průjem
zácpa
respirační potíže
krev a/nebo hlen ve stolici
velmi častá stolice
bolesti břicha
neprospívání
nechutenství
kašel 
zduření nosní sliznice
dušnost
zvracení
kopřivka

Zdroj:

Martin Fuchs et al. Potravinová alergie a intolerance 2016 ISBN-978-80-204-3757-0